بنیاد ملی نخبگان - 960925
نشست دانشجویان استعداد برتر تحت حمایت بنیاد نخبگان با رئیس بنیاد نخبگان فارس و رؤسای دانشگاه های شیراز برگزار گردید.
960925-IMG_0471
960925-IMG_0471
Image Detail Image Download
960925-IMG_0474
960925-IMG_0474
Image Detail Image Download
960925-IMG_0491
960925-IMG_0491
Image Detail Image Download
960925-IMG_0497
960925-IMG_0497
Image Detail Image Download
960925-IMG_0518
960925-IMG_0518
Image Detail Image Download
960925-IMG_0521
960925-IMG_0521
Image Detail Image Download
960925-IMG_0524
960925-IMG_0524
Image Detail Image Download
960925-IMG_0525
960925-IMG_0525
Image Detail Image Download
960925-IMG_0526
960925-IMG_0526
Image Detail Image Download
960925-IMG_0535
960925-IMG_0535
Image Detail Image Download
960925-IMG_0537
960925-IMG_0537
Image Detail Image Download
960925-IMG_0540
960925-IMG_0540
Image Detail Image Download

 

 

 

Phoca Gallery