بنیاد ملی نخبگان - 961006
رئیس بنیاد نخبگان فارس: بنیاد نخبگان استان فارس در تلاش است تا چرخه زیرساخت اساسی در اکوسیستم کارآفرینی را تکمیل نمایند.
ax961006(1)
ax961006(1)
Image Detail Image Download
ax961006(2)
ax961006(2)
Image Detail Image Download
ax961006(3)
ax961006(3)
Image Detail Image Download
ax961006(4)
ax961006(4)
Image Detail Image Download
ax961006(5)
ax961006(5)
Image Detail Image Download
ax961006(6)
ax961006(6)
Image Detail Image Download
ax961006(7)
ax961006(7)
Image Detail Image Download
ax961006(8)
ax961006(8)
Image Detail Image Download
ax961006(9)
ax961006(9)
Image Detail Image Download
ax961006(10)
ax961006(10)
Image Detail Image Download

 

 

 

Phoca Gallery