اعضاء شورای علمی بنیاد نخبگان فارس مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

طی احکامی از سوی دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان، اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس منصوب شدند اعضای این شورا عبارتند از:

رئیس شورا:

آقای پروفسور حبیب شریف

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس

 

 

alt

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

طی احکامی از سوی دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان، اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان فارس منصوب شدند . اعضای این شورا عبارتند از:

اعضای حقوقی:

آقای مهندس یداله رحمانی

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس

 

alt

------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضای حقوقی:

آقای پروفسور فرید مُر

رئیس محترم پارک علم و فناوری استان فارس و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

 

alt

------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضای حقیقی:

آقای پروفسور بهرام همتی نژاد

استاد بخش شیمی دانشگاه شیراز و دانشمند بین المللی

 

 

alt

------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضای حقیقی:

آقای پروفسور محمد نمازی

استاد بخش حسابداری دانشگاه شیراز و استاد برجسته جایزه علمی علامه طباطبایی

 

 

alt

------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضای حقیقی:

آقای پروفسور سید محمد جواد مرتضوی

استاد فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

alt

------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضای حقیقی:

آقای دکتر محمدجواد دهقانی

دانشیار برق - مخابرات دانشگاه شیراز

 

 

alt

------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضای حقیقی:

آقای مهندس مهرداد پرتوآذر

هنرمند پیشکسوت استان فارس

 

 

alt