دوره تربیت مربی خلاقیت توسط بنیاد نخبگان استان فارس برگزار گردید مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

اولین مرحله از اولین دوره تربیت مربی خلاقیت به همت بنیاد نخبگان استان فارس و اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در تاریخ 18 و 19 بهمن ماه سال جاری در شیراز برگزار شد. در این دوره آموزشی دو روزه که با شرکت 23 معلم و مسول پژوهشسرا از سراسر استان فارس برگزار شد مفاهیم بنیادین و اصلی خلاقیت برای شرکت کنندگان بیان شد. شرکت کنندگان این دوره در چهار کارگاه آموزشی با عناوین چیستی خلاقیت، آموزش خلاقیت، تهیه و تدوین مطالب خلاق و سنجش خلاقیت شرکت نمودند.

در کارگاه چیستی خلاقیت، شرکت کنندگان با مبانی اساسی و اصلی خلاقیت آشنا شدند و با نحوه ارتباط نگرش ها نسبت به مسائل مختلف خلاقیت آشنا شدند. در این کارگاه آموزشی تعاریف و مدل های مختلف خلاقیت ارائه گردید و جایگاه ذهن و محیط در پرورش خلاقیت تشریح شد. کارگاه آموزش خلاقیت دومین کارگاهی بود که در اولین مرحله از اولین دوره تربیت مربی خلاقیت برگزار شد. در این کارگاه مبانی تدریس خلاق برای شرکت کنندگان ارایه گردید. پس از آن تکنیک های آموزش خلاقیت برای معلمان ارائه گردید و معلمان در گروه های چند نفره به تمرین و بررسی این تکنیک ها پرداختند.

در روز دوم کارگاه تهیه و تدوین مطالب خلاق برای شرکت کنندگان ارائه گردید که در دو بخش تئوری های تهیه و تدوین مطالب خلاق و استفاده از تکنولوژی های آموزشی در تهیه و تدوین مطالب خلاق برای معلمین تشریح  شد. در پایان نیز کارگاه سنجش خلاقیت برای معلمین برگزار شد. در ابتدای این کارگاه مبانی و اصول سنجش و تعاریف و تمایزات آن با اندازه گیری، ارزشیابی و آزمون برای معلمین ارائه شد. در بخش دوم کارگاه، اصول سنجش خلاقیت ارائه شد و معلمین به صورت فردی و گروهی به انجام تمریناتی در خصوص خود ارزیابی و دگر ارزیابی خلاقیت پرداختند. همچنین شیوه های مختلف سنجش خلاقیت شخص و محصول ارائه گردید.

در پایان این مرحله، پروژه اقدام پژوهی برای معلمین تعیین شد که با انجام آن و کسب امتیازهای لازم می توانند در مرحله تکمیلی تربیت مربی خلاقیت شرکت کنند.