حمایت دولت از طرح های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

به استحضار می رساند که با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، دولت طرح های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی را که در چارچوب رسته های منتخب برنامه اشتغال فراگیر باشند در قالب اعطای تسهیلات بانکی مورد حمایت قرار می دهد.

به منظور ارائه اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:
Kara.mcls.gov.ir