شرایط ارتقا سطح و تسهیلات توانمندسازی اختراعات بنیاد ملی نخبگان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

با عنایت به قوانین و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان نحوه توانمند سازی و ارتقا سطح اختراعات بنیاد ملی نخبگان به شرح زیر می باشد:

1. اختراع سطح 3: اختراع ثبت شده در مراجع رسمی و برگزیده از مسیر جشنواره اختراعات رویش و یا سایر جشنواره ها و رویداد های مورد تایید بنیاد ملی نخبگان

2. اختراع سطح 2: آن اختراع سطح 3 که مسیر توانمندسازی را با موفقیت طی کند و به شرکتی نوپا تبدیل شده باشد.

3.اختراع سطح 1: آن اختراع سطح 2 که مسیر توانمندسازی را با موفقیت طی کند و به شرکتی دانش بنیان تبدیل شده باشد.

در این راستا نحوه مراجعه و مسیر ارتقا سطح اختراعات در بنیاد ملی نخبگان به شرح زیر می باشد:

1)   شرکت در جشنواره و رویداد های مورد تایید بنیاد ملی نخبگان

معیار های شناسایی سطح سه

ردیف

معیار

1

مبانی علمی و فناورانه اختراع

2

میزان تازگی اختراع و طول عمر فنّاوری

3

کاربردی بودن طرح و امکان بهره برداری از آن در شرایط کنونی کشور

4

قابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادی حاصل از تولید انبوه طرح

2)   در صورت تایید اختراع توسط هیات داوران جشنواره اختراعات رویش تسهیلات زیر به مخترعین ارائه خواهد شد:

ردیف

تسهیلات

1

جایزه نقدی

2

تسهیل مالی

3

لحاظ امتیاز در آیین نامة جایزه های تحصیلی

3)   پس از ابلاغ نامه اعتبار پژوهشی از سوی دبیرخانه جشنواره رویش، لازم است طی نامه ای نمایندة قانونی اختراع برگزیده به طور رسمی به بنیاد نخبگان استان مورد نظر معرفی گردد و در نامه ارسالی برای دریافت جایزه نقدی شماره حساب خود را نیز اعلام نماید.

یادآوری: برای اختراع هایی که بیش از یک مخترع یا مالک دارند، لازم است همه مخترعان و مالکان اختراع طی وکالتنامة محضری نمایندة خود را معرفی کنند و نمایندة قانونی باید وکالتنامة محضری را ارائه دهد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت جایزه نقدی: نامه رسمی از سوی نماینده مخترعین ( با ذکر اطلاعات مربوط به اختراع و شماره حساب نماینده)، گواهی ثبت اختراع، مدرک شناسایی نماینده، نامه اعتبار پژوهشی بنیاد، وکالت نامه (در صورت چند نفره بودن اختراع)

4)   پس از واریز جایزه نقدی، صاحبان اختراع در صورت تمایل می توانند از تسهیلات توانمند سازی بنیاد ملی نخبگان استفاده نمایند که بر این اساس نماینده اختراع از زمان واریز وجه جایزه نقدی به مدت یک ماه مهلت دارد تا درخواست کتبی خود را برای استفاده از تسهیلات توانمند سازی بنیاد ملی نخبگان به بنیاد استانی مورد نظر خود ارائه نماید (این موضوع طی نامه رسمی از طریق بنیاد استانی متولی به نماینده مخترعین اعلام خواهد شد).

نکته: پس از اقدامات فوق فرآیند توانمندسازی آن با تولیت بنیاد نخبگان استانی و براساس شیوه نامة شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده آغاز خواهد شد.

5)   فرآیند توانمند سازی بر اساس تفاهم نامه بنیاد ملی نخبگان با پارک فناوری پردیس (تهران) پس از درخواست صاحبان اختراع شروع خواهد شد. بر این اساس اطلاعات مرتبط به اختراع برگزیده طی نامه ای به پارک فناوری پردیس ارسال خواهد شد و از طریق کارگزاران ایشان نسبت به تهیه نسخه تجاری سازی اقدام خواهد شد.

نکته: بخش توانمند سازی اختراعات بنیاد ملی نخبگان هیچ گونه بار مالی برای مخترعین نخواهد داشت و در صورت نیاز به حمایت هایی از جمله موارد زیر، از محل وجوه اداره شده بخش توانمند سازی که به نسبت هر اختراع متفاوت می باشد هزینه خواهد شد:

بودجه توانمند سازی پس از تدوین نسخه تجاری سازی توسط پارک پردیس و برای موارد زیر و به صورت وجوه اداره شده قابل ارائه می باشد:

 • تکمیل و مستند سازی اختراع برگزیده
 • در اختیار گرفتن کارگزاران و مشاوران خدمات فناوری
 • شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • استقرار در مراکز رشد و تأسیس شرکت مرتبط با اختراع

6)   پس از تکمیل فرایند توانمند سازی ذکر شده ، صاحبان اختراع می توانند نسبت به ارتقا سطح اختراع خود از سطح 3 به سطح 2 اقدام نمایند که برای این منظور می بایست طی نامه رسمی تقاضای خود را به انضمام مستنداتی مبنی بر موارد ذیل به بنیاد نخبگان استان متولی ارائه نمایند:

 • دستیابی به نسخه تجاری سازی اختراع به منظور توجیه فنی و اقتصادی
 • کسب مجوز ها، تاییدیه ها و استاندارد های داخلی و خارجی
 • میزان پیشرفت در تشکیل شرکت مرتبط با اختراع
 • میزان پیشرفت اختراع در زمینه سرمایه یابی و بازار یابی

7)   فرایند ارزیابی ارتقا سطح دو اختراعات پس از دریافت درخواست صاحبان اختراع و مستندات ذکر شده، حد اکثر تا 9 ماه پس از شروع فرایند توانمند سازی اختراع و توسط شورای علمی بنیاد های نخبگان استانی صورت خواهد پذیرفت و معیار های امتیاز دهی بر اساس جدول امتیازات زیر خواهد بود:

ردیف

معیار

2

تهیه و تدوین طرح کسب و کار و نسخه تجاری سازی اختراع

3

تکمیل طرح اختراع

4

کسب مجوزها، تأییدیه‏ها و استانداردهای مربوط به طرح

نکته:

 • شرط لازم برای بررسی پرونده سطح دو اختراعات، تأسیس شرکت نوپا در زمینه اختراع مورد تایید بنیاد می باشد.
 • اختراع‏ های ثبت شده در مراجع بین المللی معتبر (با تشخیص بنیاد) به عنوان اختراع سطح 2 شناخته می‏ شوند.

8)   در صورت تایید اختراع برای ارتقا به سطح 2 توسط شورای علمی بنیاد نخبگان استانی، مراتب به بنیاد ملی نخبگان برای تایید نهایی و ارائه تسهیلات سطح دو اختراعات اعلام می گردد. تسهیلات قابل ارائه در این بخش به شرح زیر می باشد:

پشتیبانی اختراع‏های برگزیدة سطح 2:

هدف: کمک برای رشد شرکت نوپا و تبدیل آن به شرکتی دانش‌بنیان

تسهیلات اعطایی:

ردیف

تسهیلات

1

جایزه نقدی

2

تسهیل مالی

3

لحاظ امتیاز در آیین نامة جایزه های تحصیلی

4

لحاظ امتیاز در آیین نامة خدمت نظام وظیفه

متولی اعطای تسهیلات: معاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری

تسهیل مالی ذکر شده در جدول فوق برای مواردی از جمله:

 • ثبت بین المللی اختراع
 • تاسیس شرکت دانش بنیان(نوپا)
 • آشنایی با فرایند سرمایه یابی و بازار یابی
 • تسهیل در فرایند نمونه سازی(نیمه صنعتی)
 • شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

9)   پس از اخذ تسهیلات ذکر شده توسط شرکت نوپا در سطح 2، صاحبان اختراع می بایست طی یک سال از زمان دریافت تسهیلات به شرایط زیر دست یابند تا بتوانند برای ارتقا اختراع به سطح 1 اقدام نمایند:

ردیف

معیار

1

فروش محصول یا انتقال دانش فنی

2

ساخت نمونة صنعتی و طراحی فرایند تولید آن

3

بازار آفرینی، توسعة بازار و جذب سرمایه

4

تشکیل شرکت دانش بنیان (نوپا) و استقرار در مراکز رشد

10) پس از دستیابی به موارد فوق الذکر و تشکیل شرکت دانش بنیان (از طریق سایت daneshbonyan.ir) و استقرار در مراکز رشد، نماینده طرح می تواند درخواست و مستندات مرتبط با موارد ذکر شده در جدول فوق را برای ارتقا سطح اختراع از سطح دو به سطح یک به بنیاد نخبگان استانی ارائه نماید تا مراتب جهت بررسی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرجع تعیین سطح 1 اختراعات مورد تایید بنیاد) ارسال شود.

11) در صورت تایید مستندات از سوی معاونت علمی و فناوری صاحبان اختراع می توانند از تسهیلات زیر در راستای کمک برای ایجاد کسب و کار دانش بنیان، ایجاد بازار و توسعة محصول استفاده نمایند:

ردیف

تسهیلات

1

جایزه نقدی

2

تسهیل مالی

3

لحاظ امتیاز در آیین نامة جایزه های تحصیلی

4

لحاظ امتیاز در آیین نامة خدمت نظام وظیفه

متولی اعطای تسهیلات: معاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی با تأیید رئیس بنیاد

تسهیل مالی ذکر شده در جدول فوق برای مواردی به شرح زیر ارائه می گردد:

 • تاسیس و گسترش شرکت دانش بنیان
 • انبوه سازی
 • آشنایی با فرایند های فروش و ایجاد بازار
 • شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی

شایان ذکر است خدمات توانمند سازی اختراعات بنیاد ملی نخبگان پس از سه سال از تایید اختراع در جشنواره های مورد تایید بنیاد به اتمام خواهد رسید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07136242850 داخلی 112 تماس حاصل فرمایید.